Máy Scanner Ceramill Map600

Máy Scanner Ceramill Map600

  • Ứng dụng công nghệ quét dải ánh sáng mới nhất với cảm biến 3D độ nhạy cao.
  • Độ chính xác cao.
  • Thời gian quét ngắn.
  • Đặc biệt có thể lên được mô hình khơp cắn ảo nhờ thiết bị Artex CR.

Trả lời